File Renamer 1.0 (freeware) är ett snabbt och lätt sätt att döpa om hundratals filer på en gång. Det är speciellt riktat för användare, som behöver behandla stora mängder digitala bilder. Programmets Preview-rutan stöder numera JPEG- och BMP-bildformat.

Du kan navigera mellan filnamnrutorna med musen eller piltangeter.

OS: Windows 98/ME/2000/XP/2003 (Windows Media Player 7.1 or newer is also required)

>> Download Now!

De andra språken:  suomi  English  svenska